Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

Siverek Minik Kalplre Kreşinde Çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve öz bakım becerilerini geliştirecek tüm etkinlikler yapılmaktadır. Siverek Minik Kalplre Kreşi ailesi olarak yaptığımız etkinlikleri sıralayacak olursak

1- Drama Etkinlikleri

Canlandırma ve somutlaştırma becerisi ile birlikte çocukların içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı amaçlayan etkinliktir. Oyun kurgulama, başka bir kimliğe bürünme, kendini ifade edebilme becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir

2-Fen ve Doga Etkinlikleri

Öğrenme ve araştırma isteklerini arttıran, merak uyandıran gözlemler, deneyler, geziler ve proje çalışmalarından oluşan etkinliklerdir.
 
3- Gezi Etkinlikleri 
Yıl boyunca işlenen konulara uygun araştırma-inceleme gezileri düzenlenir. Gezilerle çocukların araştırma yaptıkları konuları yerinde inceleme ve somut deneyimler kazanmaları hedeflenir.
 
4- Halk Oyunları Etkinlikleri
Yaşamda önemli ölçüde mutluluğa,sosyalleşmeye ve daha birçok sosyal ve fiziksel gelişime katkısı olan geleneksel halk oyunlarımız ve modern dansta alanında uzman öğretmenimiz çocuklarımıza rehberliğiyle katkıda bulunacaktır.
 
5- Muzik Etkinlikleri
Ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ilgisi ve müzik becerisini geliştiren, Orff Yöntemi ile müzik yapmanın keyfini yaşatan etkinliktir.
 
6-Okuma Yazma Etkinlikleri
Küçük yaştaki öğrencilerin eğik el yazısını öğrenmesi daha kolaydır. Çünkü, eğik el yazısı, dik temel harflere göre daha kolay motor beceriler gerektirmektedir. Bu durum göz önüne alındığında , erken yaşlarda kayıt edilmiş öğrenciler için, eğik el yazısı ile ilk okuma-yazma eğitimi verilmesinin bazı yararlar sağlayabileceğini söylemek mümkündür. Masa da uzun süre oturabilme, ilgisinin dağılmasını önleme gibi bir çok fayda sağlanmaktadır. Bu çalışmalarımız haftanın beş günü yapılmaktadır.
 
7-Oyun Etkinlikleri
İlgi köşelerindeki çalışmaları kurallı grup ve bireysel oyunları içeren, doğal öğrenme ortamları oluşturmayı hedefleyen etkinliklerdir.
 
8-Sanatsal ve Yaratıcı Etkinlikler
Boya çalışmaları, yoğurma maddeleri ile çalışma, kağıt işleri, artık malzeme ile çalışma, proje çalışmaları, kolaj çalışmaları gibi farklı etkinlikleri içeren ve çocukların sanatsal yaratıcılıklarını destekleyen etkinliklerdir.
 
9-Turkce Dil Etkinlikleri
Dinleme becerisini arttıran, özellikle anadili ile duygularını ve düşüncelerini etkili ve özgürce ifade etmelerini sağlayan etkinliklerdir.Türkçe etkinliği içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikleri yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamasını amaçlar ve sözcük dağarcıklarını geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hakimiyeti artar ve tüm bunların uzantısında da okul başarısı desteklenir.

 

2011 yılından bugüne Siverek ilçesinin gururu sektördeki en ciddi kurum ve ilçedeki ilk özel kreştir. .

E-Bülten

This module can not work without the AcyMailing Component